De Zuiderzeepraktijk

Een Chinese vertelling:

In de staat Tjin woonde de bekende dokter Dju, die beroemd was geworden doordat hij koning Hsuan van een gezwel had bevrijd en de aambeien van koning Hui genezen had. Op een dag kwam een zeker Dsjang bij hem, die het niet uit kon houden van de pijn in zijn rug en vroeg hem om hulp. "Doe met mijn rug wat u wilt" zei hij, "ik beschouw hem niet meer als mijn eigendom !" De arts, die daarmee volledige vrijheid van handelen gekregen had, genas de patiënt in de kortst mogelijke tijd. Het valt niet te betwijfelen dat Dju een ervaren geneesheer was; maar het vertrouwen, dat de heer Dsjang in hem stelde droeg evenveel bij tot het succes der behandeling.

Sji Djao (derde eeuw voor Christus)

© Zuiderzee Praktijk. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-09-2016 .